Staple food namin ni mama kapag walang maisip na kainin. Haha. Very us, very tsinito food. Lol! Yang Chao rice, sweet and sour pork, beef with uhmm. Basta may halo yun. Chicken feet and super fave, wanton with beef brisket noodles. :)) #food #foodtrip #chinese  (at Super Bowl of China)

Staple food namin ni mama kapag walang maisip na kainin. Haha. Very us, very tsinito food. Lol! Yang Chao rice, sweet and sour pork, beef with uhmm. Basta may halo yun. Chicken feet and super fave, wanton with beef brisket noodles. :)) #food #foodtrip #chinese (at Super Bowl of China)

  1. ralphmara posted this